Privacyverklaring

Privacyverklaring

Cober Juweliers – gevestigd aan het Walplein 10, 5341 ED te Oss – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Cober Juweliers 5341ED Oss, cober.nl, +31 (0)412 651 450
Contactpersoon: Vincent Cober

Persoonsgegevens die wij verwerken

Cober Juweliers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft doorgegeven.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres en andere gegevens als u dit zelf aan ons heeft doorgegeven.

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op onze websites aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders of voogden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]  dan verwijderen wij deze informatie.

Cober Juweliers verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Gegevens over de aanleiding voor het laten maken van een sieraad of de aankoop hiervan

Indien u via het contactformulier op onze website, per e-mail of telefonisch zelf gegevens verstrekt over de aanleiding van de aankoop van een juweel of horloge of het laten maken van een juweel of horloge, verleent u hierbij toestemming om deze gegevens te verwerken om u zo goed als mogelijk van dienst te zijn bij advies over onze producten.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cober Juweliers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Bij aanmelding hiervoor, het verzenden van onze nieuwsbrief en/of informatie- of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;
 • Om uw persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Cober neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Cober Juweliers) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cober Juweliers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt uw gegevens (naam, telefoonnummer, adres en mail) altijd opvragen en/of laten verwijderen. Bij een dergelijke aanvraag verwijderen wij uw gegevens binnen 6 weken.

Wij bewaren uw e-mailadres op onze mailinglijst tot u zichzelf heeft uitgeschreven. In iedere mail die u van ons ontvangt bevindt zich een link waarmee u uzelf altijd kunt afmelden voor een of meerdere van onze maillijsten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Cober verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend – na uw toestemming – indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld post.nl, de bank, de belastingdienst, het administratiekantoor).

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cober blijft verantwoordelijk voor deze (post.nl, de bank, de belastingdienst en het administratiekantoor).

Wij verstrekken uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden, anders dan hierboven genoemd. Tenzij we hiertoe verplicht worden gesteld door de wet of een rechterlijke uitspraak.

 Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest

Op onze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, Instagram, LinkedIn en Pinterest zelf. In de privacyverklaring van FacebookInstagram, LinkedIn en Pinterest  staat wat zij met uw persoonsgegevens doen, als u gebruikt maakt van deze code.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cober Juweliers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw geregistreerde persoonsgegevens bij ons op te vragen of in een beveiligd computerbestand naar een andere door u opgegeven organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Cober Juweliers, 5341 ED, Oss.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar ten minste binnen vier weken, op uw verzoek.

Cober Juweliers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-…

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cober Juweliers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Vincent Cober([email protected]).

MENU